MEIE KOGUD

SA Rannarahva Muuseum kogub randlaste elu ja tegevusega seotud esemeid – kalakonksust paatideni – kõike, mis iseloomustab elu rannatalus. Muuseumi kogudes on ca 13 000 museaali. Kogudega on võimalik tutvuda www.muis.ee lehel.

Kui soovid teada, kas mõnd asja Rannarahva muuseumi kogudes leidub, või soovid kogudesse kuuluvat eset, fotot, dokumenti vms kasutada, võta ühendust aadressil teadus@rannarahvamuuseum.ee.

Fotokogu

Väärtuslikku ja mahukasse kogusse kuulub üle 6000 foto. Vanadel fotodel on esindatud kogu rannakülade eluring: kalapüük, paadiehitus, põllutöö, piiritusevedu, perekonna rõõmsad ja kurvad sündmused. On ka ranna- ja sadamavaateid. Suur osa fotokogust esindab Kirovi näidiskalurikolhoosi ajalugu.

 

Esemekogu

Kogusse kuuluvad esemed pärinevad suurelt osalt Viimsi poolsaarelt ning Põhja-Eesti saartelt ja rannaküladest. Esemekogus leidub  kalapüügivahendeid, põllutööriistu, suuremaid ja väiksemaid majapidamis- ja tarbeesemeid, nende hulgas ka salapiiritusnõusid. Suur hulk on ka Kirovi kalurikolhoosiga seonduvad esemeid.

Dokumendikogu

Dokumendikogus säilitame lepinguid, veksleid, võlatähti jms dokumente, samuti kirju ja mälestusi. Paljude Ida-Harju rannakülade inimeste elu on meie muuseumis dokumenteeritud sünnist surmani: sünni- ja leeritunnistused, maade ja majade ostu-müügi lepingud, kohtukutsed, trahvikviitungid, meremehepassid, abielutunnistused, matuse laululehed. Täpsemalt võib mõne asja kohta lugeda kogus säilivates pikemates kirjutistes.

Tekstiilikogu

Selle kogu moodustavad rannarahva rõivaesemed, kodutekstiilid ja kalavõrgud. Kattevaibad, tikitud linikud ja ilukäterätid, samuti kodukootud villased kostüümid, mis moodustavad suure osa kollektsioonist, olid 80 -100 aasta eest taluperes moeasjad.

Video- ja fonokogu

Kogusse kuulub arvukalt Kirovi kalurikolhoosi aegseid kroonikavormis kaadreid laevadest, töödest sadamas, ehitustegevusest ja pidulikest sündmustest.
Fonokogus saab tundide viisi kuulata kalurite mälestusi kolhoosiaegsest ja vanemast kalapüügist, kaluriartellide asutamisest, paatidest, püügivahenditest ja huvitavatest juhtumistest.

Raamatukogu

Kogu museaalses osas on rariteetset kalapüügialast perioodikat erinevatest aegadest, samuti raamatuid ja ajakirju, mis seisid 4 -5 põlvkonda tagasi rannaküla elanike lugemislaual.
Muuseumi kogusse kuulub ka Kirovi kalurikolhoosile kuulunud kirjavara.
Raamatukogu teine pool koosneb käsiraamatutest ja muuseumi profiiliga haakuvast uuemast kirjandusest.

Close Search Window