PÕHIKOOLI JA GÜMNAASIUMI õPILASTELE | AASTARINGSELT​

LÄÄNEMERI OLGU PUHAS!

Infoküllase veekeskkonnaprogrammi eesmärkideks on anda teadmisi Läänemere ja maailma ookeanide üha halvenevast olukorrast, mis on tekkinud nii mõtlematu inimtegevuse kui suure tarbimise tagajärjel. Teemadeks on veeloomade, – lindude ja kalade elutingimused, veekeskkonna jätkusuutlik areng, plastiksupp ja prügisaared, heitveed ja naftareostused.

Tunni käigus analüüsitakse teemakohaseid slaide ja lühifilme, lahendatakse erinevaid ülesandeid ning arutletakse, kas ja kuidas on prügireostust vees võimalik ära hoida. Programmis uuritakse Läänemere ja ka ookeanide hetkeolukorda ning seda, mis on prügisaared ning kuidas on tekkinud klaasirannad. 

Mõistmaks, mis prügiga vees edasi saab, otsitakse vastuseid küsimustele, kui kaua erinevat sorti prügi vees laguneb ja õpitakse prügi õigesti sorteerima. Eraldi teemana käsitletakse tehaste heitjäätmete ja naftareostuse vette sattumise tagajärgi.  Õpilased teevad põneva veereostuse likvideerimise katse. 

Programmis käsitletavad teemad ja tegevused:

  • Slaidi- ja videoprogramm inimtegevuse mõju veeloomade-, lindude ja kalade elutingimustele; ookeanide plastiksupist ja prügisaartest; heitvetest ja naftareostustest,
  • Põnev katse – õlireostuse likvideerimine veest,
  • Teadmisterohke kalavitoriin
  • Praktiline prügisorteerimisõpetus. Säästlik tarbimine, prügi ringlusesse suunamine, taaskasutus. Prügi lagunemine veekeskkonnas.

Tegemist on aktiivõppel, katsetel ja kogemustel põhineva tunniga, milles osalejad on kaasatud tegevustesse läbi mille kujunevad nende uued teadmised veekeskkonnast.

KESTVUS

1 tund ja 20 minutit

PROGRAMMI MAKSUMUS

küsi pakkumist

KUS TOIMUB?

Rannarahva muuseumis

BRONEERIMINE JA LISAINFO

Close Search Window