HARIDUSPROGRAMM

MÄRKA MERD

Rannarahva muuseumi veekeskkonnaprogrammis otsitakse seoseid, kuidas inimtegevus veeloomade, lindude ja kalade elutegevust mõjutab. 

Vaheldusrikka muuseumitunni keskmes on veeloomad ja – linnud, kelle järjest halvenevate elutingimustega programmis osalejad tutvust teevad. 

Tunni käigus analüüsitakse teemakohaseid slaide ja lühifilme, lahendatakse erinevaid ülesandeid ning arutletakse, kas ja kuidas on prügireostust vees võimalik ära hoida. Programmis uuritakse Läänemere ja ka ookeanide hetkeolukorda ning seda, mis on prügisaared ning kuidas on tekkinud klaasirannad. 

Mõistmaks, mis prügiga vees edasi saab, otsitakse vastuseid küsimustele, kui kaua erinevat sorti prügi vees laguneb ja õpitakse prügi õigesti sorteerima. Eraldi teemana käsitletakse tehaste heitjäätmete ja naftareostuse vette sattumise tagajärgi.  Õpilased teevad põneva veereostuse likvideerimise katse. 

Tegemist on aktiivõppel, katsetel ja kogemustel põhineva tunniga, milles osalejad on kaasatud tegevustesse läbi mille kujunevad nende uued teadmised veekeskkonnast.

KESTVUS

Tervelt 1 tund

PROGRAMMI MAKSUMUS

4€ / lapse kohta

KUS TOIMUB?

Rannarahva muuseumis

BRONEERIMINE JA LISAINFO

Close Search Window