VEEKESKKONNAPROGRAMM

LÄÄNEMERI OLGU PUHAS!

Viimsi vabaõhumuuseumis toimuvate veekeskkonnaprogrammide  eesmärkideks on anda looduslikus keskkonnas teadmisi merele avatud Eestimaast, meie kaladest, veeloomadest ja -lindudest; rääkida Läänemere saastatusest ja mereprügist aga ka randlaste tegevustest ja elatusallikatest läbi aegade.

Teadmisterohked programmid aitavad kujundada keskkonna- ja loodushoidlikku suhtumist. Tegemist on riiklikku õppekava toetavate aktiivõppel põhinevate haridusprogrammidega, milles osalejad on kaasatud arutellu ning nende teadmised kujunevad läbi erinevate tegevuste.

Programmis käsitletavad teemad ja tegevused:

  • Läänemeri ja lahed. Merevee vaatlus – läbipaistvus, lõhn, vetikad
  • Veeloomad, – linnud ja kalad. Veeline elukeskkond.
  • Plastikprügi Läänemeres. Ohtlikud õlireostused.
  • Veereostuse likvideerimise katse
  • Prügisorteerimise põhimõtted. Prügi lagunemine vees.
  • Rannarahva vanaaegsed kalastustarbed.

Programmi jooksul viibitakse õues ja Viimsi vabaõhumuuseumi tuuled võivad olla tugevad – pane soojalt riidesse!

KESTVUS

1 tund ja 20 minutit

PROGRAMMI MAKSUMUS

KÜSI PAKKUMIST

KUS TOIMUB?

Viimsi vabaõhumuuseumis

BRONEERIMINE JA LISAINFO

Close Search Window